เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265

IDEAL 2265 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265