เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445

IDEAL 2445 --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 19 - 21 แผ่น ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445, IDEAL2445-CC, IDEAL 2445-MC, IDEAL 2445SMC

 

 • IDEAL 2445 --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 19 - 21 แผ่น  ( 70 แกรม)  16 – 18 แผ่น ( 80 แกรม )

 •         Security Level P-2 (DIN 66399)    ทำลายแบบ  Strip cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม. 
 •  ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต
 •  หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.       
 •  ความเร็วในการตัด 0.05  เมตร/วินาที
 •  “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 •  “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 •  กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 •  มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH 
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 •  กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  ถังใส่กระดาษเป็นแบบถังสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
 •  ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 •  ขนาดความจุตัวถัง 50 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 35 ลิตร
 •  กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 390 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 •  ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 635 x 395 x 291 มม.
 •   น้ำหนัก 21 กก.
 •  ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 •  รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
   
 • IDEAL 2445-CC --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  13- 15 แผ่น  ( 70 แกรม)   11 - 13 แผ่น ( 80 แกรม )

 •         Security Level P-4 (DIN 66399)   ทำลายแบบ  Cross cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม. 
 •  ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต
 •  หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.       
 •  ความเร็วในการตัด 0.05  เมตร/วินาที
 •  “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 •  “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 •  กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 •  มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH 
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 •  กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  ถังใส่กระดาษเป็นแบบถังสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
 •  ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 •  ขนาดความจุตัวถัง 50 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 35 ลิตร
 •  กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 390 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 •  ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 635 x 395 x 291 มม.
 •   น้ำหนัก 21 กก.
 •  ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 •  รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
 •  
 • IDEAL 2445-CC --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  10- 12 แผ่น  ( 70 แกรม)   8 - 10 แผ่น ( 80 แกรม )

 •         Security Level P-5 (DIN 66399)  ทำลายแบบ  Cross cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม. 
 •  ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต
 •  หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.       
 •  ความเร็วในการตัด 0.05  เมตร/วินาที
 •  “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 •  “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 •  กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 •  มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH 
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 •  กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  ถังใส่กระดาษเป็นแบบถังสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
 •  ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 •  ขนาดความจุตัวถัง 50 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 35 ลิตร
 •  กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 390 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 •  ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 635 x 395 x 291 มม.
 •   น้ำหนัก 21 กก.
 •  ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 •  รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
   
 •  IDEAL 2445-MC --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  4 - 6 แผ่น  ( 70 แกรม)   3 - 5 แผ่น ( 80 แกรม )

 •         Security Level P-6 (DIN 66399)  ทำลายแบบ  fine cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 0.8 x 12 มม. 
 •  ทำลายเอกสารประเภทกระดาษ เท่านั้น
 •  หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.       
 •  ความเร็วในการตัด 0.05  เมตร/วินาที
 •  “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 •  “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 •  กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 •  มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH 
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 •  กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  ถังใส่กระดาษเป็นแบบถังสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
 •  ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 •  ขนาดความจุตัวถัง 50 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 35 ลิตร
 •  กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 390 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 •  ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 635 x 395 x 291 มม.
 •   น้ำหนัก 21 กก.
 •  ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 •  รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)
 •  
 • IDEAL 2445-SMC --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 4 - 5 แผ่น  ( 70 แกรม)  3 – 4 แผ่น ( 80 แกรม )

 •         Security Level P-7 (DIN 66399) ทำลายแบบ  fine cut  ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 0.8 x 5 มม. 
 •  ทำลายเอกสารประเภทกระดาษ เท่านั้น
 •  หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.       
 •  ความเร็วในการตัด 0.05  เมตร/วินาที
 •  “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น
 •  “ESM” (Energy saving mode)  มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน
 •  กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
 •  มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH 
 • กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)
 •  กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  ถังใส่กระดาษเป็นแบบถังสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
 •   ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ขนาดความจุตัวถัง 50 ลิตร  ความจุถังใส่กระดาษ 35 ลิตร
 •  กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 390 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
 •  ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 635 x 395 x 291 มม.
 •   น้ำหนัก 21 กก.
 •  ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 •  รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)