Deskside

IDEAL 2245
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245

IDEAL 2245 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265, IDEAL2265-CC
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2265

IDEAL 2265 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270
เครื่องทำลายเอกสาร IDEALl 2270

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270

IDEAL 2270 --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2445

IDEAL 2445 --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 19 - 21 แผ่น ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
Learn More
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465

IDEAL 2465 --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 - 24 แผ่น ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
Learn More

Office

Paper Shredder Neopost IDEAL 2604
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2604

Paper Shredders Ideal 2604

IDEAL 2604 ---
Learn More
Paper Shredder Neopost IDEAL 3104
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2503

Paper Shredders Ideal 3104

Learn More