เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-85

  • ความเร็วสูงสุด 4,000ซอง/ชั่วโมง
  • จำนวนถาดใส่เอกสารสูงสุด 6 ถาด
  • พับรวมเอกสารสูงสุดครั้งละ 10 แผ่น (ใส่รวมเอกสารแทรกได้หนาสูงสุด 2.5 มิลลิเมตร)
  • รองรับการอ่าน OMR, Barcode
  • เหมาะสำหรับปริมาณงานไม่เกิน 100,000 ซอง/เดือน

เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost DS-85

              เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติ สามารถจัดการงานเอกสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จดหมายตอบรับ, ใบแจ้งหนี้, จดหมายเตือน, จดหมายเวียน, จดหมายประชาสัมพันธ์, รายการส่งเสริมการขาย, โบว์ชัวร์, ใบปลิว, Direct mail, และจดหมายต่างๆ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก โดยไม่ต้องจ้าง Outsource หรือใช้พนักงานจำนวนมากในการพับอีกต่อไป จึงช่วยประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท

คุณสมบัติ

  • ความเร็วสูงสุด 4,000ซอง/ชั่วโมง
  • จำนวนถาดใส่เอกสารสูงสุด 6 ถาด
  • พับรวมเอกสารสูงสุดครั้งละ 10 แผ่น (ใส่รวมเอกสารแทรกได้หนาสูงสุด 2.5 มิลลิเมตร)
  • รองรับการอ่าน OMR, Barcode
  • เหมาะสำหรับปริมาณงานไม่เกิน 100,000 ซอง/เดือน