เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ที่สามารถพิมพ์ลงบนเอกสารที่มีความหนา เช่น ซองจดหมาย แผ่นพับ หนังสือ โดยที่ไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์อีกต่อไป

แบบสีขาวดำ

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost AS-710
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost AS-710
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost AS-710
Learn More
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-930
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-930
Learn More

แบบสี

เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-520C
Learn More
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C
เครื่องพิมพ์จ่าหน้าซอง Neopost AS-970C
Learn More