เพื่อให้ท่านเปิดรับจดหมายขาเข้าได้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารในโลกยุคโลกาภิวัฒน์

Entry Model

เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost IM-16
เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost IM-16

ช่วยให้งานเปิดซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย

Learn More

Mid Volume

เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ  Neopost IM-30/35
เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost IM-30/35

ช่วยให้งานเปิดซองจดหมายเป็นเรื่องง่าย

Learn More

High Volume

เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ  Neopost IM-75
เครื่องเปิดซองจดหมายอัตโนมัติ Neopost IM-75
Learn More