ได้รับมาตรฐาน จากไปรษณีย์ และ สำนักชั่งตวงวัด

เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital Neopost T3, T10
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T3, T10
Learn More
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Basic
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Basic
Learn More
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T6, T30, T50
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T6, T30, T50
เครื่องชั่งไปรษณีย์ MS Digital T6, T30, T50
Learn More