เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ80

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง สามารถพิมพ์ได้ 185 ซอง/นาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30

เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล Neopost IJ-80

Neopost IJ-80 เครื่องประทับไปรษณียากรขนาดใหญ่ ที่เหมาะสำหรับสำนักงานและ Mailroom เครื่องประสิทธิภาพสูง ช่วยในการทำงานของ Mailroom รวดเร็วขึ้น หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch - Screen) สะดวกแก่การใช้งานด้วยระบบการเติมเงินออนไลน์ โดยผ่านระบบโทรศัพท์ โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พิมพ์ตัวหนังสือ คมชัดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปริมาณการส่งจดหมายประมาณ 50,000 ฉบับต่อเดือน

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง

Neopost IJ-80 สามารถพิมพ์ได้ 185 ซองต่อนาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30 Kg พิมพ์โดยระบบ ดิจิตอล ตัวหนังสือมีความคมชัดพิมพ์ลงบนซองจดหมายที่มีความ หนาถึง 16 มิลลิเมตร หรือพิมพ์ลงบนฉลากในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีขนาดใหญ่สามารถสร้างข้อความบนหน้าซองจดหมายได้ ยกตัวอย่าง เช่น โอกาสพิเศษต่าง ๆ แสดงความยินดี หรือโปรโมชั่นได้ถึง 10 ข้อความ รวมทั้งยังประทับตราวันที่ ที่ตี พิมพ์ได้ด้วย

เครื่องประทับตราไปรษณีย์บอกราคาแม่นยำ 

Neopost IJ-80 สามารถบอกราคาค่าส่งได้ในตัวเครื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราเดียวกับไปรษณีย์ไทยและตัวเครื่องยังมาพร้อมกับตราชั่ง ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำช่วยให้น้ำหนักถูกต้องตัดปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ชั่งแล้วเกินจริงหรือ ต่ำกว่าค่าจริง

ความปลอดภัยและการควบคุมที่ดีกว่า

Neopost IJ-80 เป็นเครื่องประทับตราไปรษณียากรที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสตมป์ หรือเงินสดย่อยในการใช้ส่งไปรษณีย์อีกต่อไปอีกทั้งตัวเครื่องมีรันนัมเบอร์ไม่ซ้ำกันแต่ละซองเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร Neopost IJ - 80 สามารถล็อคตัว เครื่องได้เองโดยอัตโนมัติป้องกันผู้อื่นมาใช้งาน และยังสามารถเช็คข้อมูลได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเช็ค ราคา การประมวลผลหรือจัดทำรายงาน (โดยผ่านระบบ Diamond Server ของ Neopost)

ระบบการจัดการ

Neopost IJ-80 ทำการเชื่อมต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถ ออกรายงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกขึ้น

Neopost IJ-80 เครื่องประทับไปรษณียากรขนาดใหญ่ ที่เหมาะสำหรับสำนักงานและ Mailroom เครื่องประสิทธิภาพสูง ช่วยในการทำงานของ Mailroom รวดเร็วขึ้น หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch - Screen) สะดวกแก่การใช้งานด้วยระบบการเติมเงินออนไลน์ โดยผ่านระบบโทรศัพท์ โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พิมพ์ตัวหนังสือ คมชัดเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีปริมาณการส่งจดหมายประมาณ 50,000 ฉบับต่อเดือน
 

ตัวเครื่องขนาดกลาง แต่ประสิทธิภาพสูง

Neopost IJ-80 สามารถพิมพ์ได้ 185 ซองต่อนาที มาพร้อมกับเครื่องชั่งในตัวและยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องชั่งขนาด 30 Kg พิมพ์โดยระบบ ดิจิตอล ตัวหนังสือมีความคมชัดพิมพ์ลงบนซองจดหมายที่มีความ หนาถึง 16 มิลลิเมตร หรือพิมพ์ลงบนฉลากในกรณีที่เป็นพัสดุที่มีขนาดใหญ่สามารถสร้างข้อความบนหน้าซองจดหมายได้ ยกตัวอย่าง เช่น โอกาสพิเศษต่าง ๆ แสดงความยินดี หรือโปรโมชั่นได้ถึง 10 ข้อความ รวมทั้งยังประทับตราวันที่ ที่ตี พิมพ์ได้ด้วย

เครื่องประทับตราไปรษณีย์บอกราคาแม่นยำ 

Neopost IJ-80 สามารถบอกราคาค่าส่งได้ในตัวเครื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราเดียวกับไปรษณีย์ไทยและตัวเครื่องยังมาพร้อมกับตราชั่ง ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำช่วยให้น้ำหนักถูกต้องตัดปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ชั่งแล้วเกินจริงหรือ ต่ำกว่าค่าจริง

ความปลอดภัยและการควบคุมที่ดีกว่า

Neopost IJ-80 เป็นเครื่องประทับตราไปรษณียากรที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสตมป์ หรือเงินสดย่อยในการใช้ส่งไปรษณีย์อีกต่อไปอีกทั้งตัวเครื่องมีรันนัมเบอร์ไม่ซ้ำกันแต่ละซองเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร Neopost IJ - 80 สามารถล็อคตัว เครื่องได้เองโดยอัตโนมัติป้องกันผู้อื่นมาใช้งาน และยังสามารถเช็คข้อมูลได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเช็ค ราคา การประมวลผลหรือจัดทำรายงาน (โดยผ่านระบบ Diamond Server ของ Neopost)

ระบบการจัดการ

Neopost IJ-80 ทำการเชื่อมต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถ ออกรายงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกขึ้น