ตลับหมึกเครื่องประทับตราไปรษณีย์อัตโนมัติ Neopost IJ-35/40/45/50

ตลับหมึกเครื่องประทับตราไปรษณีย์อัตโนมัติ Neopost IJ-35/40/45/50 สามารถประทับตราได้สูงสุดถึง 20000 ต่อตลับ

ตลับหมึกเครื่องประทับตราไปรษณีย์อัตโนมัติ Neopost IJ-35/40/45/50