ฉีกรอยปรุ กระดาษต่อเนื่องได้รวดเร็ว

เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX  FD 550
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 550
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 550

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาได้เป็นอย่างดี...

Learn More
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX  FD 666/668
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 666/668
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 666/668 Bursters กลางปีที่อุตสาหกรรม

สองกลางปริมาณ bursters อุตสาหกรรมพร้อมที่จะประมวลผลงานที่เปี่ยมไปด้วยความเร็ว 15-350...

Learn More
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX  FD 676/680
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 676/680
เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX FD 676/680 ปริมาณสูง Bursters อุตสาหกรรม

สองปริมาณสูง bursters...

Learn More