ลงนามเอกสาร

เครื่องประทับลายเซ็นต์อัตโนมัติ FD 150
เครื่องประทับลายเซ็นต์อัตโนมัติ FD 150

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ และป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างแน่นอน ด้วยเทคโนโลยี ของตราประทับ และหมึก 3 สี พร้อมทั้งระบบกุญแจล็อกเครื่อง และการนับ counter ที่ไม่สามารถมีใครปลอมแปลงและทุจริตได้

เครื่องประทับลายเซ็นต์อัตโนมัติ FD 150 Document Signer

เครื่องประทับลายเซ็นต์อัตโนมัติ Neopost FD 150 ความเร็วสูงสุดถึง 300 แผ่นต่อนาที...

Learn More