Uchida Bunding Machine เป็นเครื่องรัดประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่ม ไม่ต้องรออุ่นเครื่อง ใช้ได้ทั้งกับกระดาษ Kraft Tape และ ฟิล์มใส

เครื่องรัด Uchida Bunding machine เป็นเครื่องรัดชนิดพิเศษ ที่โรงงานเกือบทั่วโลกเลือกใช้ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถรัดสิ่งของ หรือสินค้าที่มีความเปราะบาง หรือแตกหักง่าย เช่นกระดาษ แผ่นพับโปรชัวร์ ถุงพลาสติก กล่องโฟม กล่องยา อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค สายไฟ Packaging กล่องขนม ถุงขนม ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลา อีกทั้งสามารถรองรับงานได้อย่างหลากหลายและตัวเครื่องทนทานรองรับการใช้งานในปริมาณมากได้อย่างคุ้มค่า

เครื่องรัด Uchida Automatic Bunding machine

เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WII Bundling Machine

ใช้ได้กับเทป หน้ากว้างขนาด 30 มิลลิเมตร

Uchida high-performance bunding machine TAPIT series are designed for:- Easy operation No ready time On single machine to be compatible for kraft, film, or...
Learn More
เครื่องรัด UCHIDA Tapit-WS Bundling Machine

ใช้ได้กับเทป หน้ากว้างขนาด 20 มิลลิเมตร

Uchida high-performance bunding machine TAPIT series are designed for:- Easy operation No ready time On single machine to be compatible for kraft, film, or...
Learn More