เครื่องเคลือบกระดาษ (Laminating & Foilling)

เครื่องเคลือบกระดาษ (GMP Laminating)

เครื่องเคลือบ GMP รุ่น EXCELAM_PLUS 335R / 665R / 1080RS
เครื่องเคลือบ GMP EXCELAM-PLUS 335RR /655RR/10180RRS

เครื่องเคลือบ GMP รุ่น EXCELAM_PLUS 335R / 665R / 1080RS

เครื่องเคลือบ GMP รุ่น EXCELAM_PLUS 335R / 665R / 1080RS

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสะบายในการใช้งาน

ใช้เคลือบได้ทั้งแบบ Hot lanminating, Cold Laminating...

Learn More