เครื่องฟอกอากาศ IDEAL Air Purifier ดักจับฝุ่นละออง ขนสัตว์ เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย ขจัดกลิ่นอับชื้น เชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่นกลิ่นอาหาร ควันบุหรี่

เครื่องฟอกอากาศ IDEAL Air Purifier 

อากาศโอบรอบตัวเราอยูทุกหนทุกแห่ง ถึงแม้ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันเราจะอยู่แต่ภายในห้อง ภายในอาคาร แต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงมลภาาวะ เชื้อโรค และสิ่งปนเปื้อนต่างๆภายในอากาศได้ ภัยร้ายใกล้ตัวคุณที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณโดยตรง สาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่หลายคนมองข้าม คนส่นใหญ่มักไม่ตระหนักว่า มลพิษที่กระจายอยู่ในอาคารนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่า มลพิษในสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร ซึ่งจากสถิติ ของ U.S.EPA ระบุว่ามลพิษในอาคารถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 ของมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพมากที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดโรค หอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคปอดอุดตันเรื้อรัง และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ 

    ดังนั้นเรื่องคุณภาพอากาศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ละเลยไม่ได้ วิธีที่สะดวกและได้ผลเร็วที่สุด วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราหายใจได้อย่างสะดวกขึ้น คือ การใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยลดอนุภาคสารแขวนลอยในอากาศที่เป็นอันตรายที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้ เช่น 

ไวรัส แบคทีเรีย เกสรดอกไม้ ขนสัตว์ ควันจากสารเคมี ผงฝุ่น กลิ่นอาหาร ควันบุหรี่ เชื้อรา ละออง ฝุ่นในอากาศ กลิ่นสี ควันจากรถยนต์ กลิ่นอับจากห้องน้ำ พรม ผ้าม่าน กลิ่นอาหาร และอื่นๆ เป็นต้น