ใช้งานง่าย แข็งแรง ใบมีดคม มาตรฐานเยอรมัน

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า IDEAL 5255

เครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า

ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 520 มม. ตัดกระดาษได้หนาสุด 80 มม. (1,000 แผ่น/ 70 แกรม) การปรับระยะของการตัดใช้ระบบมือหมุน Electronic

ด้านหน้าเครื่องและการกดลงของใบมีดเป็นแบบไฟฟ้า การปรับระยะการตัดด้วย Electronic หน้าจอระบบสัมผัส

ระบบความปลอดภัย
ตัวเครื่องจะมีระบบป้องกันใบมีด จะตัดเมื่อฝาครอบถูกปิด

PROGRAMMABLE EP MODULE การควบคุมสำหรับดิจิตอล
การบอกระยะการตัดหน้าจอจะเป็นระบบสัมผัส (มม./นิ้ว) สามารถตั้งค่าโปรแกรมการตัดได้ 99 programs ,99 stepsและยังมีไฟ LED บอกระยะในการตัดอีกด้วย