เครื่องกระตุกกระดาษ FORMAX  FD 550

เครื่องกระตุกกระดาษต่อเนื่องอัตโนมัติ  ใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่องทั้งแบบมีสำเนาหรือไม่มีสำเนาได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการงานเอกสารประเภทกระดาษต่อเนื่อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ได้เองภายในบริษัท หรือแผนก โดยไม่จำเป็นต้องจ้าง Outsource หรือ พนักงาน Part Time อีกต่อไป จึงช่วยในการประหยัดเวลา และควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน