เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ IDEAL 8305

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด

เหมาะสำหรับ A4 (ขนาดกระดาษที่เล็กที่สุด 100 มม. x 105 มม.) รองรับกระดาษที่ความหนา 60 แกรม ถึง 120 แกรม ถาดรองรับกระดาษครั้งละ 150 แผ่น ความเร็วในการพับ 6,900 แผ่นต่อชั่วโมง ตั้งค่าการพับได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้มือหมุนปรับไปยังระยะที่จะพบ เมื่อกระดาษหมดหรือเมื่อฝาเครืองถูกเปิด กระดาษติดเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือน  มีหน้าจอนับจำนวนกระดาษที่พับ 4 หลัก (ทั้งเพิ่มขึ้น/ลดลง) มีสายพานรองรับกระดาษที่พับแล้วทำให้งานออกมาเป็นระเบียบสวยงาม