เครื่องเคลือบ GMP รุ่น EXCELAM_PLUS 335R / 665R / 1080RS

เครื่องเคลือบ GMP รุ่น EXCELAM_PLUS 335R / 665R / 1080RS

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสะบายในการใช้งาน

ใช้เคลือบได้ทั้งแบบ Hot lanminating, Cold Laminating, Mounting

สามารถปรับระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละรูปแบบ

คุณภาพของลูกกลิ้งที่มีประสิทธิภาพในการเคลือบสูง

มีระบบ aerodynamic cooling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

มีระดับการการเคลือบ การกดทับ และความยืดหยุ่นได้หลายระดับ

ออกแบบมาให้ใส่ฟิล์มเข้าออก และปรับระดับ ได้สะดวกสะบายต่อการใช้งาน

มีระบบควาบคุมการใช้งาน และ Memory job ของความร้อนและความเร็วในการเคลือบ

 

 

เครื่องเคลือบ GMP รุ่น EXCELAM_PLUS 335R / 665R / 1080RS