เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ Uchida F-30N/25N

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ  ความเร็วสูงสุดในการพับ 8,000 / ชั่วโมง