เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida F-43N

เครื่องพับกระดาษขนาด A3 ตั้งค่าการพับอัตโนมัติ สามารถปรับความเร็วได้หลายระดับ