เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida F-47N

เครื่องพับกระดาษขนาด A3 ตั้งค่าการพับอัตโนมัติ สามารถปรับความเร็วได้ มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง