เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ilFinisher 4000 / 4350
เป็นเครื่องพับปิดผนึกอันโนมัติ รุ่นที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้เป็นอย่างดี

MailFinisher 4000 / 4350 เป็นเครื่องพับปิดผนึกอันโนมัติ รุ่นที่ต่อกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้เป็นอย่างดี