เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ MailFinisher 9500 AFS
เป็นเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ที่เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่มีความเร็วสูง