เครื่องพับปิดผนึกฟอร์มกาวอัตโนมัติ Officemate 2d

เป็นเครื่องพับปิดผนึกขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานง่าย