เครื่องพับปิดผนึกฟอร์มกาวอัตโนมัติ Postmate 6


เป็นเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ที่ทำมาเพื่อรองรับงานต่อเดือนที่มีปริมาณมาก

Postmate 6 เป็นเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ที่ทำมาเพื่อรองรับงานต่อเดือนที่มีปริมาณมาก