เครื่องพับปิดผนึกฟอร์มกาวอัตโนมัติ Postmate 6HD


Postmate 6HD เป็นเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ที่ทำมาเพื่อรองรับงานต่อเดือนที่มีปริมาณมาก