เครื่องเรียงกระดาษ Collator UC-1100

เครื่องเรียงกระดาษ Uchida UC-1100 มีประสิทธิภาพ ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น การเรียงเอกสารหลากหลายแบบ เป็นเครื่องที่ช่วยให้งานจัดชุดเอกสารเป็นเรื่องง่าย ตัวเครื่องขนาดไม่ใหญ่มาก ใช้งานง่ายมีหน้าจอบอกตำแหน่งการใช้งานชัดเจน แสดงไฟพร้อมเสียงเตือนเมื่อกระดาษหมด กระดาษติด กระดาษซ้อน ไม่มีกระดาษ

 

-เป็นเครื่องเรียงเอกสารและจัดชุด มี 10 ถาดเอกสาร

- ความเร็ว 40 – 60 ชุด/นาที (กระดาษขนาด A4)

-รองรับกระดาษขนาด

-ขนาดใหญ่สุด 328 x 469 มิลลิเมตร (SRA3)

  ขนาดเล็กสุด  95 x 150 มิลลิเมตร (Post Card)

- รองรับกระดาษหนา

- ถาด 1 และถาด 10 รองรับกระดาษ 35 – 210 แกรม

- ถาด 2 ถึงถาด 9 รองรับกระดาษ 35 – 160 แกรม

- 1 ถาดใส่กระดาษได้ครั้งละ 350 แผ่น (กระดาษหนา 64 แกรม)

- ระบบดึงกระดาษเป็นแบบลูกยาง

-ระบบจัดชุด แบบตรงและสลับซ้ายขวา

-หน้าจอแสดงจำนวนการจัดชุด 4 หลัก (สูงสุด 9,999 ชุด)

- แสดงไฟ พร้อมเสียงเตือน เมื่อกระดาษหมด, กระดาษติด,  กระดาษซ้อน, ไม่มีกระดาษ

-ใช้กำลังไฟฟ้า 200 วัตต์ กระแสไฟ 220 โวลล์

ขนาดเครื่อง (ก x ล x ส) 545 x 740 x 1,056 มม.

-  น้ำหนัก 76 กก.

-ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

-ISO 9001 Quality Management Standard

- ISO 14001 Environmental Management System Standard