เครื่องทำรอยพับพร้อมพับ (ทำรอยปรุ) Morgana DigiFold Pro

เครื่องพับกระดาษขนาด SRA3 ตั้งค่าง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องทำรอยพับได้ ดึงกระดาษด้วยระบบลมแบบอัตโนมัติในการทำงาน