ธุรกิจที่ตอบสนองด้านระบบการจัดการจดหมาย รับ-ส่ง-ติดตาม และ อุปกรณ์ เครืองมือ เครื่องจักร ที่ใช้หลังจากงานพิมพ์ทุกชนิด อย่างครบวงจร

 • เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล

  เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล
  เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล
 • สะดวก ใช้งานง่าย ควบคุมค่าใช้จ่าย และประหยัดค่าส่งไปรษณีย์ พร้อมรายงานผลการใช้งาน

  เครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล
  ระบบการจัดส่งจดหมาย
 • เครื่องพับเอกสารบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost

  เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost
  เครื่องพับเอกสารบรรจุซองอัตโนมัติ Neopost

ทำใมต้องเลือก Neopost

Neopost เป็นผู้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโซลูชั่น การจัดส่งจดหมาย,โซลูชั่นหลังการพิมพ์,และซอฟแวร์ในการจัดการงานเอกสารต่างๆพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลังงานพิมพ์ทั้งหมด ซึ่งมีประสบการณ์มา ยาวนานกว่า 100 ปี และยังได้รับความไว้วางใจจาก ไปรษณีย์ไทย ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องประทับไปรษณียากรดิจิตอล อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น ธนาคาร ประกันภัยประกันชีวิต มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

 • New branding : Send Receive Connect

  Send. Receive. Connect.

  เนื่องจากโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Neopost จึงได้มาพร้อมกับ วิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการติดต่อสือสารอย่างรวดเร็ว บริษัทฯจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงติดต่อสือสารให้กับองค์กรและลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ทันสมัย

 • We value our society

  Neopost มีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์อันยาวนานและความมุ่งมั่นัในการพัฒนาให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์

 • we value our planet

  Neopost มีรูปแบบที่ทันสมัย ดีไชด์ สวยงาม สะดวกและใช้งานง่าย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงงานของเรามีกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดมลภาวะของโลก