ใช้งานง่าย แข็งแรง ใบมืดคม มาตรฐานเยอรมัน

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก IDEAL 4705

ใช้กระดาษที่มีประสิทธิภาพสำนักงานที่มีระยะเวลาในการตัด 475 มม.

ตัดรูปแบบที่มีขนาดใหญ่ถึง 475 มม. ความยาว 70 มม. รูปแบบการกดลงของใบมีดแบบมือโยกและรูปแบบการกดทับกระดาษแบบพวงมาลัยหมุน  “SCS” ใบมีดจะทำงานเมื่อใช้มือทั้งสองในการทำงานพร้อมกันและมีระบบป้องกันใบมีดจะล็อคใบมีดเมื่อมือโยกถูกยกขึ้น ในการปรับระยะตัดจะใช้มือหมุนด้านหน้าเครื่องมีสเกล (มม./นิ้ว)ด้านหน้าเครื่องใช้บอกระยะการตัด และใบมีดทำมาจาก “Solingen steel” ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน กว่าใบมีดปรกติ