เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4107 (จำนวนเอกสารที่ทำลาย 90 -110 แผ่น/ต่อครั้ง)

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4107 -Shredder Machine with large feeding table and conveyor belt​

high shred speed for efficient shredding  easy-to-use control panel with push buttons for forward/stop/reverse | safety lock and key, main switch and emergency cut-off switch | automatic cut-off in case of a paper jam | optical indicators for the operational status of the shredder | robust shredding heads with special hardened cutting shafts made of high-quality steel, resistant against soft metal objects | 2 years guarantee on the cutting shafts, one year on all other parts | centralised oiler for effective and convenient lubrication of the shredding head | powerful three phase motors | thermal motor protection | large shred compartment with door on the rear side of the machine | plastic bag suspension with pull-out mechanism on wheels for easy removal of the full bag | high volume bag of 300 litres for the shredded material | automatic cut-off when shred bag is full or the door is open | mobile on castors | convenient transportation width of 690 mm (without side tables).

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 4107

 • 4107 --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ  90 - 110 แผ่น  ( 70 แกรม)  75 – 95 แผ่น ( 80 แกรม )
 •         Security Level P-2 (DIN 66399)  ทำลายแบบ  Strip cut     ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 6 มม.
 •  ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี แผ่นดิสก์ แฟ้มกระดาษ
 •  สามารถทำลายกระดาษได้แม้ กระทั่งเอกสารนั้นโดนขยำ หรือมีรอยยับยู่ยี่
 •  หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 410 มม.      
 •  ความเร็วในการตัด 0.30  เมตร/วินาที
 •   กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ(Auto Stop)
 •  กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
 •  มีระบบฉีดน้ำมันหล่อลื่น ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 •  ฐานล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้
 •  มีกุญแจและสวิทซ์ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง 
 •  มีปุ่ม Emergency Switch ในกรณีฉุกเฉินสามารถหยุดเครื่องได้ในทันที
 •  ปุ่มควบคุมการทำงานเป็น แบบ panel with  push buttons
 • กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 4 กิโลวัตต์ ไฟฟ้า 400 โวลท์
 •   ความจุถังใส่กระดาษ 300 ลิตร แบบถุงอยู่บริเวณด้านหลังตัวเครื่อง
 •  ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 1440 x 690 x 1700 มม. น้ำหนัก 350 กก.
 •  ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 •  รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีด 2 ปี)

Technical Data

IDEAL 4107
 • Volume 300 litres (disposable plastic bag)
 • Power 400 V / 50 Hz / 3 ~**
 • Motor capacity 4 kW | 3 kW three phase motor
 • Dimensions 1440 x 1240 x 1700 mm (H x W x D)
 • Weight 350 kg

 

Shred Types Available:

 • Level P-2 - 6 mm strip cut (Sheet capacity*: 90-110 / 75-95)
 • Level P-3 - 6 x 50 mm particle cut

Sheet capacity*: 80-90 / 68-78